คลิกเข้าไปฟังเพลงดีฆอลาฆูบางส่วนใน http://www.youtube.com ก่อนนะครับ
Click..